Det Gröna Ute- och innemiljö AB 070 207 35 02

Tungelstavägen 146 info@detgrona.se

137 55 Tungelsta

Våren 2015

Före

Under

Efter

Sommar 2015

Renovering av planteringar och

gräsmattor

Fullersta