Det Gröna Ute- och innemiljö AB 070 207 35 02

Tungelstavägen 146 info@detgrona.se

137 55 Tungelsta

 

Tjänster

Vi utför våra tjänster med noggrannhet och känsla.

För oss är det viktigast att vi motsvarar vår kunds förväntningar och gärna mer ändå.

 

De tjänster vi utför kan vara allt ifrån maskrosplock till anläggning och skötsel av park.

 

Stora som små arbeten. Alla är lika viktiga för oss

 

Rådgivning

Kanske vill ni veta vad för växter ni har i er trädgård och hur dessa vill bli omhändertagna.

Eller vill ni ha tips och ideér om vad och hur ni kan förändra.

Vi hjälper er.

 

Planering och projektering

Välplanerade utemiljöer spar tid och pengar.

En plantering som är genomtänkt i växtval har större chans är växa och motsvara förväntningarna.

Rätt växt på rätt plats.

Ytan måste vara funktionell och oftast efterfrågas att den skall vara lättskött.

 

Det är också viktigt hur arbetet skall läggas upp för att spara tid utan att få några oönskade överraskningar.

Vi hjälper gärna till med detta.

 

Från ritning till färdig trädgård.

 

Så här går det till

Vi träffas och ni får tala om vad ni drömmer om för trädgård eller vad för projekt ni vill ha hjälp med.

Vi skickar sedan en offert på arbetet ni vill ha utfört.

Om det är en skiss eller ritning så gör vi oftast två-tre förslag som vi sedan gemensamt går igenom och plockar ut de bitar

som tilltalar er mest. Därefter sammanställer vi detta till en ritning som ni sedan kan arbeta utfrån eller om ni vill så hjälper vi er

gärna med anläggningen.

 

Trädgårdsanläggning

Vi anlägger nya tomter, nya planteringar och renoverar gamla.

Planterar allt från träd, buskar och häck till perenner och lökväxter.

Stensätter uteplatser, gångar och bygger murar.

Gräsmattor, rulla färdig eller så.

Mindre snickerier så som altaner, spaljér och staket.

 

Skötsel och underhåll

Skötseln är en viktig del för att bibehålla funktion och estetiskt värde.

Vi utför skötseluppdrag stora som små.

Vattning, gräsklippning, häckklippning, ogräsrensning, kantskärning, ogräsrensning i stenfogar, mm.

 

Beskärning

Vi beskär träd och buskar för att skapa funktioner, form och bibehålla dess kondition.

Viktigt är att man skär efter var arts karaktär.

Vi har en stark kunskap och utbildning i yrkesmässig beskärning.

Här kan ni få hjälp med råd om hur man gör eller om ni vill överlämna nöjet med arbetet till oss.

 

Fruktträd behöver ljus för att frukten skall bli frisk samt få god smak och färg.

Därför är det viktigt att kronan är genomsläpplig.

 

Unga fruktträd beskärs varje år för att forma ett starkt träd för väder- och vind påfrestningar.

Det är viktigt att grenarna blir starka så att de orkar bära frukten utan att gå av.

 

Prydnadsbuskar behöver underhållas för att bibehålla riklig blomning och vacker form.

Ibland kan man behöva föryngringsbeskära rejält för att få tillbaka funktionen och ibland räcker det med några grenar.